Zarząd

                                                                      Prezes Zarządu
ALBERTO SASSELLA Wykonawczy Członek Zarządu                                                                                  
AGNIESZKA HOLLY Dyrektor Zarządzający
 
Nazwa                       IVM Chemicals Sp.z o.o.
Siedziba Firmy            Pańska 98/101; 00-837 Warszawa                                 
 Numer  Identyfikacyjny REGON
 Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym      
Regon 141366430 - KRS 0000301911   
Numer Identyfikacji Podatkowj (NIP)  7010117813 
Kapitał zakładowy     4 000 000 PLN